Blažej Baláž: Zaprášená maĺba

institution, city, address
CC centrum, Bratislava (Bratislava), Jiráskova 996/5