Alén Diviš málo známý a neznámý

date of exhibition: 2017/04/22 - 2017/07/09
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: autorská

notes:
-
Výstava obsahuje málo známou a neznámou část Divišovy tvorby, kterou tvoří kreslené poznámky a studie i definitivní kresby z jeho dvou nejvýznamnějších tvůrčích údobí – ze čtyřicátých a padesátých let minulého století, kdy Diviš za války žil v New Yorku a po válce v Praze. Umožňují tak divákům nahlédnout do nejniternějších sfér umělcova života a díla, o němž se po jeho smrti dlouho nevědělo.
ajg.cz