Sympozium železné plastiky: Třinec 1997

person, born
Koleček Michal, 22. 1. 1966