Dana Sokolová: Obrazy

institution, city, address
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), Velké náměstí 139-140