Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906-1921

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _