Milan Zezula: Kresby z cest po Sovětském svazu

date of exhibition: 1977/10 - 1977/11
institution: Výstavní síň muzea
type of exhibition: autorská