Milan Zezula: Kresby z cest po Sovětském svazu

person, born
Zezula Milan, 26. 8. 1922