Milan Zezula: Kresby z cest po Sovětském svazu

institution, city, address
Okresní vlastivědný ústav, Nový Jičín (Nový Jičín), _