Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg

date of exhibition: 2017/12/01 - 2018/01/14
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní