Pavel Rudolf: Rytmy a struktury

date of exhibition: 2002/12/11 - 2003/01/10
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská