Má vlast: Pocta české krajinomalbě

Graphics
published, title (subtitle)
1907   Motiv z Florencie (Povoz)
Picture
published, title (subtitle)
1910   Žně
1910   Krajina u Prahy