Olivier Adam: Buddhovy dcery / Daughters of Buddha

date of exhibition: 2016/10/19 - 2017/02/28
institution: Palác Kinských
type of exhibition: autorská

notes:
konírna