Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka / Moving Image Department, 2nd Chapter: The Eclipse of an Innocent Eye

person, born
Budak Adam, 1966
Kratochvíl Jan (Jen), 16. 9. 1986