Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka / Moving Image Department, 2nd Chapter: The Eclipse of an Innocent Eye

Collective Invitation
published, title (subtitle)
2015   Summer Opening