Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava

Picture
published, title (subtitle)
1964   Květinový signál I
1966   Sklenice plná nepokoje I