Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce)

Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)