Rudolf Kremlička: Soubor prací z let 1924-1925

date of exhibition: 1925/10
institution: Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
95. výstava