Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ

person, born
Řeháková Naďa, 7. 4. 1945