Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia

date of exhibition: 1996/09/17 - 1996/10/27
institution: Slovenské národné múzeum
type of exhibition: kolektivní