Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Moderné hnutie na Slovensku/ Modern Movement in Slovakia (Avantgarda medzivojnového obdobia/ Avantgarde of the Interwar Period)