Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia

person, born
Pifko Henrich, 11. 5. 1959
Vais Martin,