Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia

institution, city, address
DOCOMOMO Slovakia - Spolok architektov Slovenska, _, _
Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava), Vajanského nábrežie 2