Modelové fikce

date of exhibition: 2001/04/04 - 2001/04/29
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní