Modelové fikce

institution, city, address
Goethe-Institut Prag, Praha, Masarykovo nábřeží 32
Jaroslav Krbůšek, _, _
Lindab, s.r.o, _, _
Maďarské kulturní a informační středisko, Praha, Rytířská 25-27
Ministerstvo kultury České republiky, Praha, Maltézské náměstí 1
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha, _
Nadace pro současné umění (Nadace současného umění), Praha, _
Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien), _
Velvyslanectví Chorvatské republiky, _, _
Чеський центр Киïв (České centrum Kyjev), Kyjev (Kiev), Kostjantynivska 1, 19