Podkarpatská Rus

person, born
Latk Fryco, 7. 2. 1895
Nowak Měrčin (Martin), 13. 6. 1900
Smital Jan, 24. 6. 1896