Ferdinand Hložník: Výber z tvorby (1962-1968)

date of exhibition: 1997/10/31 - 1998/01/12
institution: Galéria Slovenskej sporiteľne
type of exhibition: autorská