Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě