Češko slikarstvo tridesetih godina dvadesetog veka

date of exhibition: 1981/09/03 - 1981/10/04
institution: Muzej savremene umetnosti
type of exhibition: kolektivní