Jarmila Mařanová: Výběr z díla / Selected works

institution, city, address
Židovské muzeum v Praze, Praha, U Staré školy 1,3