Jubilanti S.V.U. Mánes 2003

date of exhibition: 2003/04/07 - 2003/05/11
institution: Obecní galerie Beseda
type of exhibition: kolektivní