Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie Roberta Guttmanna
date of exhibition: 2017/04/05 - 2018/01/28

Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society

institution, city, address
Archiv bezpečnostních složek, Praha, Siwiecova 2
Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, Siwiecova 2
Židovské muzeum v Praze, Praha, U Staré školy 1,3

Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society

person born
Šmok Martin 16. 10. 1971

Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society

person born
Pavlát Leo 9. 10. 1950
Šmok Martin 16. 10. 1971

Labyrintem normalizace - Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / Through the Labyrinth of Normalization - The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Labyrintem normalizace / Through the Labyrinth of Normalization (Židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti / The Jewish Community as a Mirror for the Majority Society)