Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

date of exhibition: 2017/06/03 - 2017/10/08
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní

notes:
Úvodní slovo na vernisáži: Ing. Zdeněk Novák, státní tajemník Ministerstva kultury ČR