Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1959   Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1959   V Nové síni zahájili v pátek 23. října...