Jan T. Strýček: Zeměměřič - Tapiserie

date of exhibition: 2012/06/26 - 2012/09/09
institution: Muzeum a galerie Orlických hor
type of exhibition: autorská