1685 dní a nocí

Picture
published, title (subtitle)
1905   Podobizna matky
1957   Hry II (Děti ve městě)