Viera Kraicová: S hviezdou v oku

type: autorská
place of exhibition: SOGA, aukčná sieň
date of exhibition: 2013/08/26 - 2013/09/19
event time (catalogue): 2013/08/26 - 2013/09/19

Viera Kraicová: S hviezdou v oku

person   born
Kraicová Viera   5. 7. 1920    

Viera Kraicová: S hviezdou v oku

institution, city, address
Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava), Rybárska brána 2

Viera Kraicová: S hviezdou v oku

person   born
Bajcurová Katarína   7. 9. 1957    

Viera Kraicová: S hviezdou v oku

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2013   Viera Kraicová: S hviezdou v oku