Tomáš Hlavina: Před uměním a po umění / Vlivy a paralely mezi uměním do období renesance a konceptuálním uměním

date of exhibition: 2017/12/14 - 2018/02/04
institution: Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK)
type of exhibition: autorská

notes:
Postkonceptuální sochař Tomáš Hlavina patří mezi nejvýraznější reperezentanty generace, která vstupovala na uměleckou scénu počátkem devadesátých let. Expozice je galerijním výstupem jeho doktorské práce. V současné době Hlavina vede ateliér sochy na pražské AVU.