Lekce z karikatiry - kubismus

type: kolektivní
place of exhibition: Dům U Černé Matky Boží
date of exhibition: 2016/10/13 - 2017/02/12

note:
Výstava Lekce z karikatury ukazuje prostřednictvím českého materiálu, jak humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní karikatura, jejíž podstata tkví v deformaci, výtvarné zkratce a autonomii výrazových prostředků, bezprostředně uplatňovala při hledání nových uměleckých forem. Neopomíjí přitom ani karikaturní portréty členů Skupiny výtvarných umělců, ani satirické kresby a karikatury, které vytvářeli sami čeští kubisté.

Sekce „Podoby Skupiny“ obsahuje karikaturní a humoristické podobizny členů Skupiny výtvarných umělců. Oddíl „Před kubismem“ pojímá rané karikaturní kresby malířů Emila Filly, Antonína Procházky a Zdeňka Kratochvíla, jednoho z průkopníků moderní české karikatury. Kratochvílovi je věnována i samostatná kapitola, prezentující zejména práce určené pro Umělecký měsíčník, vydávaný v letech 1911–1914. Sekce „Karikatura kubismu“ ukazuje, jak bylo nové umění viděno očima karikaturistů a humoristických kreslířů. Zbylé tři části výstavy mají politicko-satirický charakter. Kapitola „Emil Filla a Michl v bahně“ představuje umělcovy protiněmecké a protiválečné kresby, určené pro časopis Michel im Sumpf, na jehož vydávání se Filla podílel v letech 1917–1918 během své emigrace v Nizozemsku. Oddíl „Ve službách sociální kritiky“ je výběrem ze satirického alba kolorovaných litografií Mravnost pod úředním sklem, které vytvořil v roce 1923 Emil Artur Pittermann-Longen a formálně v něm čerpal z expresionismu a kubismu. Závěrečná část „Zvrhlé umění“ je věnována reakcím karikaturistů na kontroverzní anketu Národních listů Národu národní kulturu, uspořádanou v roce 1936, dále na neblaze proslulou výstavu Entartete Kunst, konanou následného roku, a nakonec na ostré vystoupení S. K. Neumanna proti modernímu umění.

Lekce z karikatiry - kubismus

person   born
Filla Emil   4. 4. 1882    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Vavřina Karel   3. 10. 1884    

Lekce z karikatiry - kubismus

institution, city, address
Památník národního písemnictví, Praha, Strahovské nádvoří 1/132
Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 17.listopadu 2
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha, Husova 4, Praha 11000

Lekce z karikatiry - kubismus

person   born
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Lekce z karikatiry - kubismus

group, *creation, notes
Skupina výtvarných umělců, *1911

Lekce z karikatiry - kubismus

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2016   Lekce z karikatiry - kubismus