Nóra Ružičková: Sinfonia domestica

date of exhibition: 2013/01/08 - 2013/02/27
institution: Galerie Kontext
type of exhibition: autorská

notes:
Zvuková kompozice Sinfonia domestica je autorským zpracováním poetického textu Nóry Ružičkové z knihy Práce & intimita (Aspekt, Bratislava 2012). Báseň je tvořena výčtem různých dějů a procesů, které se odehrávají v domácnosti, přičemž jako aktivní a konající v ní vystupují neživotní předměty a abstraktní entity. Autorka si svůj text sama namluvila a zvukovou nahrávku postprodukčně upravila. Každému ději domácnosti přiradila určitou melodii. Tyto melodie pocházejí z rezervoáru její hudební paměti nehudebnice. Je to soubor skladeb, který reprezentuje sféru běžných, všeobecně dostupných až banálních hudebních zážitků (Óda na radost,Yesterday, Kde domov můj, Pec nám spadla, Včelka Mája, Nie sme zlí…). Melodie a rytmus se vytváří zmnožováním a navrstvováním částí replik. Formální struktura založená na opakování odkazuje k repetitivnímu, a často i stereotypnímu charakteru domácích prací.