Folk Recyklace

date of exhibition: 2013/05/01 - 2013/06/26
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Folk-recyklace prezentuje díla deseti českých a slovenských umělců: Davida Demjanoviče & Jarmily Mitríkové, Báry Chlastákové, Svetlany Fialové, Barbory Lungové, Svätopluka Mikyty, Venduly Pucharové-Kramářové, Jana Vytisky, Ivany Slávikové a Slávy Sobotovičové, pro které je folklorní tématika zdrojem inspirace, námětem i předmětem “recyklace”. Jinými slovy, tato výstava ukazuje, jak živá a aktuální je folklorní tématika pro umělce mladší a střední generace v Čechách a na Slovensku. Zkoumá, jakým způsobem tvůrci nakládají s (tradičními) tématy, jaké náměty a motivy volí, a zda stále pracují s tradičními technikami. Prezentuje nový vizuální jazyk, čerpající mnohé z tradičního výtvarného folklorismu, mající přitom přesah až k folklorismu kontroverze, a tendenci recyklovat folklorní náměty a motivy (běžný život, lidový oděv, lidové písně, ornament a další) s obohacením je o nové významy.