Jiří Pelcl: Design 1995

date of exhibition: 1995/09/01 - 1995/09/22
institution: Karolinum
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení 4.9.1995 v 19.00