Jaromír Novotný: Černá / Black (host: Ondřej Váša)

date of exhibition: 2011/09/09 - 2011/10/07
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava Novotného maleb se věnuje tématu překrývání, podobnosti a černé. Autor se zabýval překrývání mírně odlišných obdélníkových tvarů. Na konci tohoto organického procesu jsou malby nezávisle na měřítku usazené v jednom kompozičním schématu, jedné barevnosti. Výstava podobných obrazů je výsledkem cvičení v ověřování daností. Novotný přizval teoretika umění Ondřeje Vášu, který experimentuje se slovníkovým heslem, převzatým z gramatických pravidel pravopisu; pokusil se o textovou paralelu výstavy.