Jan Zdvořák: Ikony (host: Hynek Vacek a hlavní technik Jonáš Strouhal)

date of exhibition: 2011/12/09 - 2011/12/30
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Jan Zdvořák vystavil záměrně neatraktivní instalaci, bílá malířská plátna umístěná na soklech pod vitrínami. Otevřel tak diskusi na téma do jaké míry je možné zneužívat pozici umělce při určování toho, co je a co není uměleckým artefaktem. Autor k výstavě přizval Hynka Vacka, kterého požádal, aby promluvil během vernisáže (o čemkoliv). Vackova verbální performance na neurčité téma (nic) balancovala na hranici ironie a seriozní teoretické prezentace, přednes byl založený na odposlouchávání úvodního slova z bezdrátových sluchátek.