David Hanvald: The Brick (host: Amar Mulabegovič)

date of exhibition: 2012/01/13 - 2012/02/17
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
David Hanvald pro prostor galerie SPZ připravil obraz-objekt, jež bychom mohli nazvat reinterpretací prosvítavých blindrámů Sigmara Polkeho. Jde o redukované rozvinutí obrazového plátna kolem prostorové plochy elementů, z kterých se skládá výsledný obrazo-objekt. Umělec jej akcentuje typickými barevnými tahy. Iluzi (či deziluzi) skutečné plochy a prostoru pak posiluje maping přizvaného hosta, v Čechách usazeného Bosence Amara Mulabegoviče. Projekce na Hanvaldovu Cihlu znejasňuje polohu obrazo-objektu – není jasné, zda je nebo není na zdi či co zaujímá plochu a co prostor. (Martin Dostál, redakčně zkráceno)