Klubovna 01

date of exhibition: 2013/01/25 - 2013/02/15
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Galerie Spz představuje pod názvem Klubovna v pořadí první vystavní formát, který není primárně zaměřený na aktivity souvisejicí s výtvarným uměním. Termín klubovna tradičně označuje společenskou místnost určenou pro setkávání lidí se shodnými zájmy. Klubovny mimo jiné slouží účelům jako jsou společenské hry a prezentace specifických zájmových činností. Nový výstavní program, který doplňuje stávající, je právě pro takový druh setkávání určený.