Petr Skala: Pokoj (host: Ondřej Skala)

date of exhibition: 2013/03/01 - 2013/04/05
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Jako děti jsme s bráchou žili ve světě obrů. V tu dobu nás ovládla ironická předtucha, že kategorie dětství, do které jsme byli přiřazeni, neexistuje. Věděli jsme, že nejsme dětmi, ale obři to nevěděli. Bylo to naše tajemství. A tak jsme se stávali osudem těch druhých. (slovo autora)