David Krňanský: Showroom (host: Monika Krobová)

date of exhibition: 2014/10/30 - 2014/11/28
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: kolektivní

notes:
Společný projekt Davida Krňanského a Moniky Krobové pracuje s tenzí mezi individuálním výrazem a mechanickým reprodukováním. Vedle motivů těla a jeho zástupnosti, měřítka a multiplicity, je jedním z témat výstavy samotný princip produkce forem, u kterých můžeme cítit latentní přítomnost lidské figury. Koncepce společné instalace je založena na výrazné redukci výrazových prostředků a směřování k základnímu rozvrhu – síť, plocha, obal a prostor mezi, který je nasycený různými emocemi a nevyjasněnými myšlenkami. Výsledná konstelace mimo jiné reviduje fundamentální rozlišení na volné a užité umění a spíše podporuje určité příbuznosti v přemýšlení a pracovních postupech designera a volně tvořícího umělce. (David Krňanský a Martin Nytra, redakčně zkráceno)