František Demeter: Nic než plocha (host: Magdalena Kwiatkowska)

date of exhibition: 2014/12/11 - 2015/01/16
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Slovenského maliara Františka Demetera zaujímajú možnosti a hranice závesného obrazu, maľby ako takej. Na výstave v galérii SPZ dekonštruuje svoju rozmernú maliarsku inštaláciu s názvom „Plátno na stojane“ (2014) a reaguje priamo na priestor galérie. Je maľba plošná? Je maľba statická? Je maľba plátno? Ako funguje maľba v priestore a čo ju rámuje? Otázky bez vopred jasných odpovedí vedú Demetera k ďalším krokom ako sa vysporiadať s problémami maľby a obrazu. Maľba je u Demetera procesom, vrstvením, pridávaním a odoberaním materiálu. Diváci sa stávajú aktérmi v jeho inštalácii. (Gabriela Kisová)