Michal Škoda: Kolem

date of exhibition: 2015/10/28 - 2015/12/01
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Jednou ze součástí mé tvorby je práce s textem. Pracuji s ním především v rámci svých autorských knih, a také je součástí dlouhodobého otevřeného cyklu Čas a prostředí. V případě samotných realizací (výstav) je tato v galerii SPZ druhou, kdy se text stává její podstatnou částí. Umění je formou komunikace, jakýmsi druhem jazyka a i text může mít vlastnosti obrazovosti, vizuality, dvojrozměrnosti a individuální představivosti… (Michal Škoda)

„Věta je modelem reality, způsobem jakým myslíme, že je“… (L.Wittgenstein)