Aleksandrina Yordanova: Nickname

date of exhibition: 2016/05/06 - 2016/06/03
institution: Galerie SPZ
type of exhibition: autorská

notes:
Dlouhodobě pracuji s technikou kresby a její tematizací. Také do galerie SPZ jsem vytvořila sérii kreseb zabývající se vztahem skutečnosti a počítačové reality, která nás něčím silně přitahuje. Vliv virtuálního světa na dětech denně pozoruji ve škole, a to mě inspirovalo k vytvoření těchto obrazů. (Aleksandrina Yordanova)